Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów

Projekt pn. Wyznaczenie szlaku kulinarnego produktu lokalnego „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” zakłada współpracę międzynarodową 4 LGD tj. LGD „Podbabiogórze”, LGD „Turystyczna Podkowa”, Asociaţia „Grupul De Acţiune Locală Maramureş...

Projekt LSR na lata 2014 – 2020

Przekazujemy do wiadomości projekt LSR na lata 2014-2020. Zaznaczamy, że jest to projekt, który podlega na bieżąco modyfikacjom. W razie jakichkolwiek uwag bądź sugestii prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@turystycznapodkowa.pl Stan na 07.12.2015 Projekt LSR na...
Konkurs szopek

Konkurs szopek

Konkurs szopek Serdecznie zapraszamy i zachęcamy dzieci, młodzież oraz ich rodziców do licznego udziału w jubileuszowym XX Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje tereny Dekanatu Mogilany oraz siedmiu gmin Stowarzyszenia Lokalna...

Broszura informacyjna

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa wyjazdowi studyjnemu pt. „Działalność lokalnych społeczności w...