Plan włączenia społeczności lokalnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla...

Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów

Projekt pn. Wyznaczenie szlaku kulinarnego produktu lokalnego „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” zakłada współpracę międzynarodową 4 LGD tj. LGD „Podbabiogórze”, LGD „Turystyczna Podkowa”, Asociaţia „Grupul De Acţiune Locală Maramureş...

Projekt LSR na lata 2014 – 2020

Przekazujemy do wiadomości projekt LSR na lata 2014-2020. Zaznaczamy, że jest to projekt, który podlega na bieżąco modyfikacjom. W razie jakichkolwiek uwag bądź sugestii prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@turystycznapodkowa.pl Stan na 07.12.2015 Projekt LSR na...
Konkurs szopek

Konkurs szopek

Konkurs szopek Serdecznie zapraszamy i zachęcamy dzieci, młodzież oraz ich rodziców do licznego udziału w jubileuszowym XX Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje tereny Dekanatu Mogilany oraz siedmiu gmin Stowarzyszenia Lokalna...