Harmonogram spotkań

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacje związane z opracowaniem nowej strategii rozwoju lokalnego. Odbędą się one według poniższego harmonogramu, zawierającego termin i miejsce spotkań: Lp. Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania...

Plan włączenia społeczności lokalnej

Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z opisem procesu przygotowania LSR 1. Konsultacje społeczne: a) Organizacja otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin obszaru planowanej LSR, w tym warsztaty uwzgledniające partycypacyjne (wspólne) przeprowadzenie...

Nowa LSR

UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA W dniu 09.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, Pan Jan Marek Lenczowski – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz Pan Robert Kawecki – członek Zarządu odebrali umowę na wsparcie...