Projekty grantowe – słowniczek pojęć

Projekt grantowy – jest operacją, w ramach której beneficjent będący Lokalną Grupą Działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej Grantobiorcom, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi im przez LGD na realizację zadań służących...