Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 11:00 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38. Proponowany porządek obrad:...

Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 11:00 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38. Proponowany porządek obrad:...

Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej „NEDAN”, informuje, że został zrealizowany grant pt. „Opracowanie i wydanie monografii Gminy Pcim” Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego...

Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszeniem Wspierania Kultury „CHARSTEK”, informuje, że został zrealizowany grant pt. „TRADYCYJNE PIEŚNI, MUZYKA I TANIEC ZIEMI DOBCZYCKIEJ” Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Promocja obszaru...

Informacja o realizownym grancie

LUDOWY KLUB SPORTOWY GRODZISKO informuje, że został zrealizowany grant pt. „AKTYWNE GRODZISKO – doposażenie klubu sportowego”. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych...

Ankieta konsultacyjna on line

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla...