Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej „NEDAN”, informuje, że został zrealizowany grant pt. „Opracowanie i wydanie monografii Gminy Pcim” Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego...

Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszeniem Wspierania Kultury „CHARSTEK”, informuje, że został zrealizowany grant pt. „TRADYCYJNE PIEŚNI, MUZYKA I TANIEC ZIEMI DOBCZYCKIEJ” Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Promocja obszaru...

„Sztuka carvingu- warsztaty dekorowania potraw” – sprawozdanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Informacja o realizownym grancie

LUDOWY KLUB SPORTOWY GRODZISKO informuje, że został zrealizowany grant pt. „AKTYWNE GRODZISKO – doposażenie klubu sportowego”. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych...

Informacja o realizowanym gancie

Judo Klub Dobczyce informuje, że został zrealizowany grant pt. „Doposażenie klubu w niezbędny i innowacyjny sprzęt sportowy”. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych...