„Sztuka carvingu- warsztaty dekorowania potraw” – sprawozdanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

KONKURS „KULTURA I FOLKLOR PODBABIOGÓRZA” – IX EDYCJA

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” informuje, że realizuje operację pn. Konkurs „Kultura i Folklor Podbabiogórza”. Celem konkursu jest: Ochrona tradycji folkloru podbabiogórskiego. Kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabiogórza. Zaszczepienie...

Konkurs „Produkt Lokalny Podbabiogórza”

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze informuje, że realizuje operację pn. Konkurs „Produkt Lokalny Podbabiogórza”, której celem jest „Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza”....

„Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującaw obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej...

Broszura informacyjna

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa wyjazdowi studyjnemu pt. „Działalność lokalnych społeczności w...